Inclusieve rotondekunst

Het Genootschap aarzelde hevig om zich te mengen in het vergiftigde identiteitsdebat, maar besloot na ampel beraad dat neutraliteit niet bestaat en bekent dus kleur. De fotoshoot vond plaats in Leersum (de schaapjes hebben niet te lijden gehad).