Over ons

Het middeneiland van een rotonde is een stuk niemandsland, een vacuüm in een overvol landschap, het oog van de storm.
En dat blijkt om annexatie te schreeuwen, om identiteit, om invulling en betekenis.
Omwonenden, bedrijven, woningcorporaties, ambitieuze wethouders en regionale kunstkringen lopen over van enthousiasme om rotonde-ontwerpen te realiseren.
En anders zet de plaatselijke middenstand er wel reclameborden op: voor een paar honderd euro doet Nederland zijn openbare ruimte graag in de uitverkoop.

Het Rotondologisch Genootschap – opgericht door Jonker en Van den Boomen – blikt manmoedig in de spiegel die de rotondes ons voorhouden.

Rotonde_favicon_blauw

Het Manifest

1. Heldere keuze
Kies voor het sublieme – voor kunst met een hoofdletter dus – of voor lokale eenvoud. Vaak zijn pretentie en kwaliteit echter niet met elkaar in balans. Nog erger zijn de ongewenste cadeautjes op de middeneilanden.
2. Context
De rotonde is in zijn vorm weliswaar een autonome verkeersmachine, maar hij ligt op een plek, is ingebed in een omgeving. Juist door in het ontwerp een relatie met de bredere context te leggen kan het fremdkörper, dat elke rotonde is, iets van zijn ongenaakbaarheid verliezen.
3. Goede maatvoering
Bij rotondekunst is de sokkel het gegeven waaraan het kunstwerk zich dient aan te passen. Veel ontwerpen houden geen rekening met de afmetingen die de rotonde in kwestie heeft en zijn te iel.
4. Oog voor het ronde karakter
Het lijkt niet te missen dat een rotonde rond is, toch zijn er veel ontwerpen die alleen bij een frontaal aanzicht een goed beeld opleveren en bij een rondgang door de mand vallen.
5. Goed opdrachtgeverschap
Het ontwerp kan niet beter zijn dan de opdracht. Als de opdrachtgever eigenlijk niks wil, moet hij dat ook zeggen. Want ‘niks’ op een rotonde kan een zegen zijn.
6. Budget
Een ontwerp kan niet verder springen dan de financiële polsstok lang is. Te vaak wordt een gebaar gemaakt dat in armoedigheid blijft hangen.
7. Begrijpelijkheid
En rotonde is bij uitstek een publieke plek, een alledaags ankerpunt, en dus moeten ontwerpen begrijpelijk zijn. Dat hoeft niet per se in intellectuele zin te zijn, het kan ook op emotioneel of esthetisch niveau. Een pleidooi voor platheid is dit niet, wel een eis dat een werk door zijn gelaagdheid ook toevallige, ongeïnteresseerde passanten raakt.

Rotondologisch manifest
Rotonde_favicon_blauw

De Ronde van U.

Ten behoeve van het RotondeLab van de provincie Utrecht maakte het Rotondologisch Genootschap een analyse van zeventien rotondes. De adviezen van het Genootschap lopen uiteen van het herstel van een oude bomenstructuur naast de rotonde tot het compleet opheffen van een rotonde. Soms concentreert het advies zich op het middeneiland – ‘Ruim op die rommel’ –, in andere gevallen is de wijde omgeving meegenomen. De ronde van U. is een inspiratiebron voor iedereen die ‘iets met een rotonde’ wil. Een analyse vooraf is onontbeerlijk: wat heeft de rotonde in kwestie nodig? Dat kan kunst zijn, maar ook iets anders, of helemaal niets. En misschien moet er juist wel iets weg. Niet alleen de uitkomsten van de analyses staan uitgebreid beschreven, maar ook de manier waarop ze tot stand kwamen: hoe ging het RotondeLab te werk en welke ophef veroorzaakte het daarbij? Tijdens hun zwerftochten door de provincie stuitten de rotondologen Van den Boomen en Jonker op vandalisme, bureaucratie, ecologische valkuilen, uit de hand lopende kosten, boze burgers – ‘En wij maar betalen voor deze kolder, kappen met die onzin’ – en blije burgers – ‘Fantastisch dat dit nog mogelijk is in Nederland.’

Rotonde_favicon_blauw

Rotondologisch Overijssel

Rotondekunst is een populair middel om een plaats smoel te geven. Op basis van 24 rotondekunstwerken schetsen Jonker en Van den Boomen een beeld van de provincie Overijssel. Dit boekje is vintage Rotondologisch Genootschap: al vijftien jaar oud, maar nog steeds knisperig fris.
Rotonde_favicon_blauw