Het Rotondologisch Genootschap vreest het water

‘Het water komt’ is een nieuwe roman van het Rotondologisch Genootschap over de klimaatverandering.